13KGHT79 Geborgde werkwijze alcoholwet Well of Wine

Geborgde werkwijze alcoholwet Well of Wine

 

7 juli 2022

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Well of Wine bijzonder belangrijk. Well of Wine wil bij het bestellen van wijn geen alcohol verkopen en bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Well of Wine wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

 1. Hoe Well of Wine, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;
 2. Hoe Well of Wine ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Well of Wine
 3. Hoe Well of Wine controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

 

 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
 • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn.
 • Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
 • Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.
 • De eigen bezorgdienst van Well of Wine controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat de klant gereed dient te houden. Wanneer de klant reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd is en de klant wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat de klant ouder is dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.
 • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

 

 1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
 • De medewerkers worden middels een korte cursus op de hoogte gebracht van onze geborgde werkwijze. Op een willekeurig moment wordt hun 1 keer per kwartaal gevraagd naar hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand
 • De regels zijn schriftelijk overhandigd.

 

 1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
 • Als verkoper op afstand verrichten wij ten minste 1 keer per jaar een onderzoek naar de toegepaste werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt controleert, middels een geldige ID of een onomstotelijk bewijs dat de persoon ouder is dan 18 jaar.
 • Wij gaan tenminste 10 op het moment van de controle recente zendingen nabellen, hoe de aflevering/bezorging heeft plaats gevonden, hoe de regels zijn gehanteerd.
 • De eventueel geconstateerde tekortkomingen worden gecorrigeerd.

Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd.

We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to cookies.

DE
German